kompleks co to znaczy
Kompleks co to znaczy. Czym jest z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która.

Czy przydatne?

Definicja Kompleks

Co to znaczy Kompleks: zestaw myśli, słów, wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką zwie się niekiedy jądrem kompleksu). Powrót do świadomości tego jądra kompleksu wywołuje zazwyczaj niemiłe afekty, takie jak lęk, niepokój, wstyd. Z tego względu istnieje silna tendencja do unikania, zapominania jądra kompleksu a również wszystkich innych myśli i słów, które na drodze skojarzeń mogą przywieść do świadomości niechcianą, wypartą myśl (jądro kompleksu).
Istniejące kompleksy wywierają mocny wpływ na zachowanie jednostki i wyrażają się w różnorakich dążeniach, obawach, postawach wobec otoczenia i nerwicowych reakcjach.
PRZYKŁAD: - W swojej książce Wiara i wina Jacek Kuroń, opisując własne więzienne doświadczenia, wspomina, iż pośród więźniów istniała niepisana zasada by nie korzystać w czasie pracy, czy codziennego życia, słowa ciągnąć. W zastępstwie używano synonimów (na przykład targać). Celem tego zachowania jest unikanie myśli związanych z fellatio popularnie określanym jako ciągnięcie druta. Odnosząc się do powyższej definicji myśl o fellatio będzie jądrem kompleksu, a wyraz ciągnąć stosowane w każdej innej sytuacji będzie słowem skojarzonym z jądrem kompleksu.
Pochodzenie i postęp definicje "kompleks"
"Kompleks" poprzez różnych uczonych traktowany był nieco odmiennie i nadawano mu odmienne pojęcia.
Kompleks w teorii Junga
Jako pierwszy użył definicje kompleksu Josef Breuer. Spopularyzował je z kolei psychoanalityk Gustaw Jung. Jung odkrył, iż gdy prosi się ludzi by mówili wszystkie skojarzenia jakie im przychodzą do głowy odpowiadając na wyraz - impuls (na przykład "matka", "miłość", "zgon" i tym podobne), to w pewnych sytuacjach pojawiają się dziwne zjawiska: badani mają "pustkę w głowie", odpowiadają bardzo błyskawicznie albo bardzo bez pośpiechu, mają dziwaczne, nietypowe i bardzo osobiste skojarzenia. Jung tłumaczył to istnieniem kompleksu różnych myśli, przeżyć, doświadczeń i tym podobne zorganizowanych wokół jednego centralnego definicje czy zdarzenia - właśnie jądra kompleksu. Jung wprowadził metodę badania czasu reakcji na wyraz impuls, który to czas pomagał mu zrozumieć, czy z badanym słowem jest związany kompleks.
Kompleks niższości
Definicja kompleksu występuje również u Alfreda Adlera, który uważał, iż kompleks niższości jest fundamentalnym motorem ludzkiego działania i kluczowym motywem, którego pochodną są wszystkie inne motywy.
Kompleks w teorii Freuda
Artysta psychoanalizy, Zygmunt Freud uważał, iż pewne powszechne kompleksy (na przykład kompleks Edypa, kompleks kastracji) każdy człowiek musi przejść i go w jakiś sposób rozwiązuje, dzięki czemu kształtują się pewne cechy osobowości - zarówno konstruktywne jak i patologiczne. Znaczy to, iż sam kompleks (w rozumieniu Freuda) nie jest symptomem patologii, lecz normalnego rozwoju osobowości. Kompleksy miały tworzyć się w stosunkach międzyludzkich w momencie wczesnego dzieciństwa.
Kompleks w potocznym znaczeniu
Definicja kompleksu było chętnie stosowane w psychoanalizie i błyskawicznie przeniknęło do powszechnego języka. Kojarzy się aktualnie w pierwszej kolejności z zaburzeniem. W potocznym rozumieniu ustala się w ten sposób nieprzyjemne, wstydliwe dla danej jednostki tematy powiązane z ekspozycją socjalną, cechami wyglądu albo charakteru, których poruszenie wywołuje wstyd, lęk, niepokój