libido co to znaczy
Libido co to znaczy. Czym jest psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu.

Czy przydatne?

Definicja Libido

Co to znaczy Libido: popęd seksualny (płciowy) (z z łaciny żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej, rozkoszy.
Definicja to wprowadził Zygmunt Freud, który rozumiał libido jako formę energii przy udziale której popędy życia spełniają własne funkcje. Freud uważał, iż libido(eros) to energia życiowa, energia seksualna, która występuje w sprzeczności z thanatosem-energią wywołującą wszelakie mechanizmy destrukcyjne. Sprzeczność pomiędzy libido, a thanatosem skutkuje wewnętrzny konflikt-rozdarcie człowieka-jeśli zaspokojone zostanie libido-popęd seksualny-odzywa się superego, które sprawia, iż odzywają się wyrzuty sumienia. Trzeba przyjąć systemy obronne a więc sublimować- popęd seksualny zamienić na społecznie akceptowane formy.
Z szerszym rozumieniem kategorii libido spotykamy się w koncepcji Carla Gustava Junga, gdzie libido jest rozumiane jako energia psychiczna w ogóle. Jungowskie libido zwrócone jest bądź na zewnątrz (libido ekstrawertywne), bądź do wewnątrz (libido introwertywne). Oba systemy, introwersja-ekstrawersja są naturalne i występują u każdego człowieka. Ekstrawertywna postawa świadoma uzupełniana jest poprzez introwertywną postawę nieświadomą i vice versa. Nieświadoma część libido (introwersja w razie ekstrawersji; ekstrawersja w razie introwersji) tworzy cień personalny