mediastinoskopia co to znaczy
Leczenie MEDIASTINOSKOPIA definicja. Czym jest WZIERNIKOWANIE ŚRÓDPIERSIA, ENDOSKOPIA ŚRÓDPIERSIA.

Czy przydatne?

Definicja MEDIASTINOSKOPIA

Co oznacza MEDIASTINOSKOPIA Badanie nazywane jest także: WZIERNIKOWANIE ŚRÓDPIERSIA, ENDOSKOPIA ŚRÓDPIERSIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na bezpośrednim oglądaniu (wziernikowaniu) śródpiersia z użyciem specjalnego urządzenia optycznego - mediastinoskopu. Ten rodzaj wziernika jest sztywną metalową rurą wyposażoną w odpowiednie soczewki. Pole widzenia jest oświetlone dzięki włókien szklanych znajdujących się w mediastinoskopie (tak zwany zimne oświetlenie). W trakcie oglądania śródpiersia, przy zastosowaniu wprowadzonych poprzez wziernik odpowiednich instrumentów, pobiera się również całe węzły chłonne albo ich część do oceny histopatologicznej i ewentualnie mikrobiologicznej (bakteriologicznej). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie umożliwia pobranie próbek (wycinków) tkanek do badania histopatologicznego, dla rozpoznania chorób węzłów chłonnych, dróg oddechowych, przełyku, płuc, bądź opłucnej. Możliwe jest także wykonanie w uzyskanych próbkach badania mikrobiologicznego jest to posiewu (sztuczną hodowlę) na obecność prątków gruźlicy albo innych bakterii. Badanie jest użytkowane jedynie wtedy, kiedy inne sposoby diagnostyczne (badania mniej inwazyjne niż mediastinoskopia) nie pozwlalają ustalić rozpoznania. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Nowotwory śródpiersia. Wszystkie dolegliwości płuc i układu chłonnego przebiegające z powiększeniem śródpiersiowych węzłów chłonnych. Zwiększenie węzłów chłonnych śródpiersia (bez innych objawów chorobowych). Wszystkie niejasne obrazy radiologiczne śródpiersia. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza w uwarunkowaniach szpitalnych BADANIA POPRZEDZAJĄCE Mediastinoskopia jest jednym z ostatnich realizowanych badań. Zależnie od dolegliwości bywa poprzedzona wieloma innymi badaniami dodatkowymi (zawsze badaniami radiologicznymi klatki piersiowej). Przed mediastinoskopią (z wyjątkiem wskazania) pacjent powinien mieć oznaczoną grupę krwi, zbadany układ krzepnięcia krwi i wykonane badanie EKG. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zobacz "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym OPIS BADANIA Pacjent leży kompletnie rozebrany, przykryty prześcieradłem chirurgicznym. By wprowadzić do śródpiersia mediastinoskop badający, wykonuje (po uprzednim odkażeniu skóry na przykład jodyną) małe, poprzeczne cięcie długości 3-5 cm na szyi, tuż nad rękojeścią mostka pacjenta. W dalszym ciągu odpreparowuje tkanki przysłaniające tchawicę. Kiedy przednia powierzchnia tchawicy jest dobrze odsłonięta, wprowadza pomiędzy tchawicę i mostek do śródpiersia mediastinoskop ze źródłem światła (ryc. 5-6). Po dotarciu wziernikiem do węzłów chłonnych badający wycina je w całości albo pobiera fragment ich tkanki przy zastosowaniu wprowadzonych poprzez odpowiedni kanał w mediastinoskopie szczypiec albo igły punkcyjnej. Po zakończeniu wziernikowania w miejscu cięcia zakłada szwy i jałowy opatrunek. Pobrane próbki tkankowe węzłów chłonnych są dalej przesyłane w formalinie do pracowni histopatologicznej, ewentualnie mikrobiologicznej, gdzie po odpowiednim przygotowaniu (trwającym zazwyczaj kilkanaście dni) są poddawane ocenie mikroskopowej. Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Badanie trwa zazwyczaj 30 - 45 min. Ryc. 5-6. Model wziernikowania śródpiersia przy użyciu mediastinoskopu Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). Zaburzenia rytmu serca, wady serca, dusznica boląca, nad- albo niedociśnienie. Obecność protez w jamie ustnej. Przebyte i aktualne dolegliwości i posiadane rezultaty badań. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Po badaniu pacjent jest przewożony na wózku na oddział szpitalny, gdzie poprzez przynajmniej kilkanaście godz. powinien pozostawać w pozycji leżącej. Zazwyczaj dopiero kolejnego dnia po badaniu pacjent może wstać. W 7-10 dobie po badaniu należy zgłosić się do lekarza celem zdjęcia szwów. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Mediastinoskopia jest sposobem bezpieczną, chociaż nie można wykluczyć możliwości wystąpienia powikłań. Możliwe są zaburzenia połykania i napady kaszlu, które ustępują samoistnie najczęściej po kilku godzinach. Chrypka może występować poprzez kilka godz., rzadziej poprzez dłuższy czas - nie wymaga prawie nigdy leczenia specjalistycznego. Rzadko zdarzają się krwawienia w takich miejscach, gdzie naruszono tkanki, w trakcie czynności chirurgicznych w czasie badania. Wyjątkowo rzadkimi powikłaniami mogą być uszkodzenia dróg oddechowych (tchawicy, oskrzela), nerwów, przełyku, przewodu mlecznego (głównego naczynia chłonnego), opłucnej i wystąpienie pooperacyjnych stanów zapalnych. Tego typu powikłania mogą wymagać dodatkowej interwencji lekarskiej. Uszkodzenie nerwów może prowadzić do chrypki. W pojedynczych sytuacjach może wystąpić konieczność drenażu opłucnej lub śródpiersia. Sporadycznie zdarzają się infekcje śródpiersia, które w każdym przypadku można wyleczyć. Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Jeżeli jest taka potrzeba badanie może być powtórzone. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. Nie może być realizowane u kobiet w ciąży