opłucnej punkcja co to znaczy
Leczenie PUNKCJA OPŁUCNEJ definicja. Czym jest Badanie bazuje na wprowadzeniu igły poprzez powłoki.

Czy przydatne?

Definicja PUNKCJA OPŁUCNEJ

Co oznacza PUNKCJA OPŁUCNEJ TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu igły poprzez powłoki tkankowe ściany klatki piersiowej (skórę, tkankę podskórną, mięśnie) do jamy opłucnej w celu wyciągnięcia (aspiracji) płynu albo powietrza. Pobrany z jamy opłucnej płyn można poddać dalszej ocenie jego własności fizycznych i chemicznych, badaniu bakteriologicznemu i cytologicznemu. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie służy pobraniu płynu z jamy opłucnej celem poddania go dalszemu badaniu fizykochemicznemu, bakteriologicznmu (mikrobiologicznemu) i cytologicznemu. Badanie pozwala zróżnicować rodzaj płynu nagromadzonego w jamie opłucnej - ustalić, czy to jest wysięk (płyn powstający na skutek zmian zapalnych), przesięk (płyn nie związany ze stanem zapalnym), czy także krew. Jest pomocne przy ustalaniu powody zmian chorobowych w płucach (na przykład przy zapaleniu płuc, nowotworach płuc), którym towarzyszy nagromadzanie się płynu w jamie opłucnej. Badanie może mieć równocześnie charakter zabiegu terapeutycznego (usuwanie płynu albo powietrza), którego celem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości oddechowej płuc i zgodne upowietrznienie miąższu płucnego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Symptomy (kliniczne i z badań dodatkowych: badanie radiologiczne, utrasonografia) wskazujące na obecność płynu albo powietrza w jamie opłucnej: odma opłucnej, wysięk albo przesięk opłucnej, ropniak opłucnej, krwiak opłucnej. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badania radiologiczne albo ultrasonograficzne klatki piersiowej. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Zobacz dodatkowo "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Przy badaniu dzieci może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego OPIS BADANIA Bardzo regularnie bezpośrednio przed punkcją opłucnej (prócz osłuchiwania i opukiwania klatki piersiowej) badający wykonuje badanie radiologiczne albo ultrasonograficzne klatki piersiowej pacjenta dla potwierdzenia obecności i określenia rozmieszczenia płynu albo powietrza w jamie opłucnej. W razie istnienia na przykład płynu otorbionego w jamie opłucnej, nakłucie ściany klatki piersiowej może być wykonane w miejscu innym od opisanego poniżej. Ryc. 5-7. Pozycja pacjenta w trakcie punkcji opłucnej Ryc. 5-8. Punkcja opłucnej (przekrój poprzez ścianę klatki piersiowej) Pacjent do badania rozbiera się do połowy (górną połowę ciała), przyjmuje pozycję siedzącą, opiera się lekko przedramionami na przykład o stolik. Po odkażeniu skóry na przykład jodyną, badający podaje środek znieczulający miejscowo w iniekcji (1% roztwór lignokainy), ostrzykując skórę kilkakrotnie w miejscu planowanego nakłucia igłą punkcyjną. Nakłucie ściany klatki piersiowej wykonuje się igłą (zazwyczaj długości 7-8 cm i średnicy 0,6-0,7 mm) z mandrynem (cienkim drutem zapewniającym drożność igły). Typowym miejscem nakłucia skóry jest VI przestrzeń międzyżebrowa na wysokości górnego brzegu żebra, w linii pachowej środkowej (ryc. 5-7). Po przekłuciu skóry badający wyciąga mandryn, z kolei do igły dołącza strzykawkę. Dalsze zagłębianie igły poprzez wykonującego badanie w ścianę klatki piersiowej kontrolowane jest podciśnieniem wytworzonym w strzykawce poprzez wyciągnięcie tłoka. W chwili przekłucia opłucnej ściennej istniejące w strzykawce podciśnienie wciąga płyn opłucnowy (ewentualnie istniejące w jamie opłucnowej powietrze) (ryc. 5-8). Płyn aspiruje się strzykawką albo przy użyciu odpowiedniego zestawu wytwarzającego podciśnienie. Pobrany płyn przesyła się do laboratorium celem wykonania badań fizykochemicznych, bakteriologicznych i cytologicznych. Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Badanie trwa zazwyczaj kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). Rezultaty posiadanych badań. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból, duszność, osłabienie). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Pacjent pozostaje poprzez przynajmniej kilkanaście godz. pod stałą kontrolą lekarską. Wszelakie zalecenia, prócz prowadzenia ustabilizowanego trybu życia, ustalane są w pojedynkę poprzez lekarza kierującego leczenie pacjenta. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Bardzo rzadko zdarza się nakłucie naczyń międzyżebrowych albo nakłucie płuca (pacjent może odpluwać krwistą plwocinę), które zazwyczaj jeszcze w czasie badania jest rozpoznawane, i normalnie nie wymaga interwencji chirurgicznej. Sporadycznie może wystąpić odma opłucnowa. Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Jeżeli jest taka potrzeba badanie może być powtarzane. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. U kobiet ciężarnych badanie wykonuje się bez poprzedzających badań radiologicznych