badanie urodynamiczne co to znaczy
Leczenie BADANIE URODYNAMICZNE Z POMIAREM PRZEPŁYWU MOCZU definicja. Czym jest nazywane jest także.

Czy przydatne?

Definicja Badanie Urodynamiczne Z Pomiarem Przepływu Moczu

Co oznacza BADANIE URODYNAMICZNE Z POMIAREM PRZEPŁYWU MOCZU Badanie nazywane jest także: UROFLOWMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie urodynamiczne bazuje na pomiarze czynności tych części składowych dolnego odcinka dróg moczowych (mięsień wypierasz pęcherza, szyjka pęcherza i zwieracz zewnętrzny cewki moczowej) od których zależy poprawne opróżnianie pęcherza moczowego w trakcie oddawania moczu (mikcji). W tym celu stosuje się między innymi elektomiograf do zapisu czynności elektrycznej badanych mięśni i manometr do pomiaru ciśnienia w pęcherzu moczowym. Coraz częściej aparatura do wykonywania badania jest sprzężona z komputerem, który dokonuje analizy danych. Badanie urodynamiczne jest zawsze poprzedzone pomiarem przepływu (strumienia) moczu w jednostce czasu w trakcie mikcji, a w dalszym ciągu pomiarem objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie urodynamiczne pozwala precyzyjnie określić rodzaj zaburzeń prowadzących do nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Równocześnie służy ono ustaleniu pojemności pęcherza moczowego i tak zwany czasu pęcherzowego, a więc czasu subiektywnego odczuwania jego wypełnienia. W badaniu urodynamicznym można określić nie tylko sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu pęcherza moczowego, lecz również prawidłowość koordynacji między wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Zaburzenia mikcji, takie jak: częstomocz dzienny albo nocny, parcia naglące, oddawanie moczu w kilku porcjach, osłabienie strumienia moczu, zatrzymanie oddawania moczu. Znaczące zaleganie moczu po mikcji. Nietrzymanie moczu. Odpływy moczu wsteczne pęcherzowo-moczowodowe. Uchyłki pęcherza moczowego. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Pacjent powinien zgłosić się na badanie z dobrze wypełnionym pęcherzem gdyż badanie zaczyna się od pomiaru strumienia moczu w trakcie swobodnej mikcji. Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie należy doprowadzić do wypróżnienia (badanie wykonuje się zazwyczaj rano). W tym celu można kilka godz. przedtem wykorzystać delikatne środki przeczyszczające albo jeżeli to niezbędne - lewatywę. Obecność zalegającego w odbytnicy stolca może gdyż uniemożliwić poprawne pomiary ciśnienia śródbrzusznego. Badania nie wykonuje się u osób z obecnie istniejącą infekcją układu moczowego. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badania oceniające funkcję nerek. Niezbędne jest badanie ogólne moczu i ustalenie stężenia kreatyniny w surowicy. Wymagane jest także badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Należy wykluczyć obecność czynnej infekcji układu moczowego (badanie posiewu moczu). U nie wszystkich pacjentów (w szczególności u dzieci) istnieje potrzeba wcześniejszego wykonania badań mogących stwierdzić istnienie trwałych a nie czynnościowych zmian układu moczowego takich jak urografia albo cystoureterografia mikcyjna. OPIS BADANIA Badanie zaczyna się od pomiaru przepływu moczu. W tym celu pacjentowi poleca się oddać mocz do kalibrowanego naczynia, badający mierzy równocześnie czas trwania mikcji. W dalszym ciągu pacjentowi poleca się przyjąć pozycję na wznak z lekko rozchylonymi nogami (zazwyczaj na fotelu urologiczno-ginekologicznym). Pacjent jest rozebrany do połowy (dolna połowa ciała). Badający podaje środek znieczulający miejscowo w formie żelu. W dalszym ciągu przez cewkę moczową zakłada pacjentowi cewnik do pęcherza moczowego (podobnie jak w cystoureterografii mikcyjnej, ryc. 3-4) i dokonuje pomiaru objętości wypływającego moczu. To jest objętość moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji. (Niekiedy badanie wykonuje się przez wprowadzony drogą nakłucia nadłonowego szczególny cewnik, zwany cystofixem). Drugi, podobny cewnik badający zakłada pacjentowi do odbytnicy. Obydwa cewniki łączy się odpowiednimi przewodami z przetwornikami ciśnienia, co umożliwia śledzenie profilu zmian ciśnienia w pęcherzu moczowym, jamie brzusznej i pośrednio ocenę siły skurczu mięśnia wypieracza pęcherza. Czynność mięśni zwieraczy cewki moczowej ocenia się przez wykonywanie równocześnie badania elektromiograficznego dzięki wprowadzonej do odbytu pacjenta elektrody gąbkowej. Pierwsza etap badania urodynamicznego, zwana cystometrią, bazuje na powolnym wypełnianiu pęcherza moczowego roztworem wodnym 0,9% chlorku sodu przez założony cewnik, aż do momentu odczuwania poprzez pacjenta uczucia parcia na mocz. Druga etap badania (badanie ciśnienia - przepływu) bazuje na ocenie profilu zmian ciśnień i pomiaru strumienia moczu po zejściu pacjenta z fotela urologiczno-ginekologicznego. W okresie całego badania prowadzi się rejestrację ciśnień i zapis elektromiograficzny (zmian czynności elektrycznej badanych mięśni) na taśmie papierowej, co umożliwia szczegółową analizę danych. Po zakończeniu pomiarów badający kolejno usuwa pacjentowi założone uprzednio cewniki i elektrodę. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wydrukami (zapisy zmian mierzonych ciśnień i zmian elektromiograficznych). CZAS Badanie trwa zazwyczaj od 60 do 90 min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Wszelakie choroby powiązane z układem moczowym (w szczególności pojawiające się podczasmikcji). Obecnie przyjmowane leki. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. Niekiedy doktor kierujący może zalecić przyjmowanie poprzez kilka dni antybiotyku celem zapobieżenia infekcji dróg moczowych. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Przejściowe uczucie pieczenia i dyskomfortu przy oddawaniu moczu. Niekiedy może wystąpić infekcja dolnych dróg moczowych. Wyjątkowo rzadko może dojść do uszkodzenia cewki moczowej albo perforacji (przedziurawienia) pęcherza moczowego. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, również u kobiet ciężarnych