Łysienie co to znaczy
Leczenie Łysienie definicja. Czym jest ogół owłosionych: łysienie telogenowe: rozlane wypadanie.

Czy przydatne?

Definicja Łysienie

Co to jest Łysienie: Dolegliwość Łysienie OPIS: wypadnięcie włosów z obszarów na ogół owłosionych: łysienie telogenowe: rozlane wypadanie włosów kierujące do pomniejszenia ich gęstości lecz nie kierujące do całkowitej ich straty, łysienie anagenowe: rozlane wypadanie włosów dotyczące także włosów odrastających, które może postępować do całkowitego wyłysienia, łysienie wywołane bliznowaceniem: gładka skóra głowy owłosionej bez objawów wzrastania włosów z mieszków włosowych, łysienie androgenowe: łysienie występujące u obu płci, wywołane działaniem hormonów androgenowych, łysienie plackowate (alopecia areata): ogniskowe wypadnięcie włosów bez objawów bli-znowacenia skóry, łysienie wywołane nawykowym wyrywaniem włosów na podłożu psychicznym (tricho-tillomania), grzybica skóry owłosionej głowy: ogniska włosów ułamanych blisko powierzchni skóry z towarzyszącym stanem zapalnym albo bez niego; zmiany spowodowane infekcją grzybiczą. Uwarunkowania genetyczne:u rasy kaukaskiej łysienie androgenowe wykazuje dziedziczenie dominujące o niepełnej penetracji genowej; występuje nie tylko u mężczyzn, lecz może także pojawiać się u kobiet z rodzin wykazujących częste pojawianie się tego rodzaju łysienia. Wiek:u częstość występowania łysienia androgenowego powiększa się z wiekiem; łysienie wywołane grzybicą i trichotiiomanią jest częstsze u dzieci. Płeć:u mężczyzn częściej niż u kobiet. Symptomy: wypadanie włosów, świąd skóry (najczęściej w razie grzybicy skóry owłosionej), złuszczanie się naskórka (w grzybicy skóry owłosionej), ułamane włosy (w grzybicy skóry głowy i w razie trichotiiomanii), ścieńczenie włosów na obrzeżach ognisk łysienia (w łysieniu plackowatym), proste "wychodzenie" włosów w rezultacie pociągania na obrzeżach ognisk łysienia (w łysieniu plackowatym), stan zapalny skóry (w grzybicach skóry głowy). Powody: łysienie telogenowe po porodzie, polekowe (doustne środki antykoncepcyjne, leki obniżające krzepliwość, retinoidy, leki blokujące receptory beta, chemioterapeutyki, interferon), stres (impulsy fizyczne i psychiczne), zaburzenia hormonalne (niedoczynność albo nadczynność tarczycy, niedoczynność przysadki), impulsy żywieniowe (niedożywienie, niedobory żelaza i cynku), rozlane łysienie plackowate; łysienie anagenowe ziaminiak grzybiasty (mycosis fungoides), RTG-leczenie, leki, preparaty chemioterapeutyczne, allopurynol, lewodopa, bromokryptyna, zatrucia - bizmut, arsen, złoto, kwas borny, tal; łysienie przebiegające z bliznowaceniem wady wrodzone i rozwojowe, zakażenia (trąd, kiła, półpasiec, leiszmanioza skórna), rak podstawnokomórkowy, znamiona skórne, impulsy fizyczne: kwasy i zasady, oparzenia, odmrożenia, odczyny porentgenowskie, pemfigoid bliznowaciejący, liszaj płaski, sarkoidoza, łysienie androgenowe hiperplazja nadnerczy, mnogie torbiele jajników, hiperplazja jajników, karcynoid, hiperplazja przysadki, leki: testosteron, danazol, ACTH, steroidy • anaboliczne, progesteron; łysienie plackowate etiologia nieznana - prawdopodobne podłoże autoimmunologiczne; trichotiiomanią nawykowe wyrywanie włosów - podłoże psychogenne. grzybica skóry głowy grzyby z rodzaju Microsporum, grzyby z rodzaju Thchophyton. Impulsy RYZYKA: wywiad wskazujący na częstsze występowanie łysienia w rodzinie pacjenta, stres, ciąża. BADANIA POMOCNICZE: test wypadania włosów w rezultacie lekkiego pociągania - nieujemny w łysieniu plackowatym, trichogram - bezpośrednie badanie mikroskopowe łodygi i korzenia włosa, bezpośrednie badanie mikroskopowe (KOH) ziszczającego się naskórka skóry owłosionej głowy - rezultat nieujemny w razie grzybicy skóry głowy, badanie hodowlane złuszczającego się naskórka w kierunku grzybicy. DIETA: ambulatoryjny. LECZENIE OGÓLNE: łysienie telogenowe: największe nasilenie wypadania włosów po upływie 3 mieś. od zadziałania czynnika wywołującego (leki, stres, niedobór pokarmowy) i ustąpienie objawów w rezultacie jego eliminacji; rzadko trwałe wyłysienie, łysienie anagenowe: wypadanie następuje po kilku dniach albo tygodniach od zadziałania czynnika wywołującego, z ustąpieniem objawów po ustaniu jego działania; rzadko trwałe wyłysienie, łysienie z bliznowaceniem: mieszki włosowe ulegają trwałemu uszkodzeniu; jedynym skutecznym leczeniem jest postępowanie chirurgiczne (przeszczep albo wycięcie obszaru zbliznowaciałego), łysienie androgenowe: poprawa po roku miejscowego stosowania minoksydylu, umiarkowany albo wyraźny odrost włosów w 39% przypadków; inne sposoby leczenia łysienia androgenowego to przeszczep albo przemieszczenie płata skórnego, łysienie plackowate: schorzenie zazwyczaj ustępuje samoistnie po upływie 3 lat, jakkolwiek nawroty zdarzają się regularnie, trichotiiomanią: odrost następuje po zaprzestaniu wyrywania włosów; niezbędna interwencja psychologa albo psychiatry; skuteczne sposoby leczenia obejmują farmakoterapię, modyfikację sposobów zachowania, hipnozę, grzybica skóry owłosionej głowy: leczenie przeciwgrzybicza trwająca 6-8 miesięcy DIETA: brak swoistej diety. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: łysienie telogenowe: rzadko trwałe wyłysienie, łysienie anagenowe: rzadko trwałe wyłysienie, łysienie przebiegające z bliznowaceniem: trwale uszkodzenie mieszków włosowych, łysienie androgenowe: przebieg zależy od rodzaju stosowanego leczenia, łysienie plackowate: regularnie występują nawroty, trichotiiomania: poprawa zależna od zmiany zachowania, grzybica skóry głowy: zazwyczaj całkowite wyleczenie