Zapalenie płuc - bakteryjne co to znaczy
Leczenie Zapalenie płuc - bakteryjne definicja. Czym jest bakteryjne zakażenie miąższu płucnego.

Czy przydatne?

Definicja Zapalenie płuc - bakteryjne

Co to jest Zapalenie płuc - bakteryjne: Dolegliwość Zapalenie płuc - bakteryjne OPIS: ostre bakteryjne zakażenie miąższu płucnego; częściej niż wirusowe zapalenie płuc występuje u dorosłych i o sporo rzadziej u dzieci; zakażenie może być pozaszpitalne albo szpitalne (kupione poprzez chorego leżącego w szpitalu przynajmniej poprzez 72 h); zapalenie płuc kupione poza szpitalem przeważnie bywa wywołane poprzez Streptococcus pneumoniae albo Haemophilus influenzae; szpitalne zapalenie płuc jest wywołane przeważnie poprzez pałeczki Gram-ujemne (w 60%), takie jak Pseudomonas, a w razie zakażeń wywołanych poprzez bakterie Gram-dodatnie - poprzez gronkowce (14,5%). Częstość występowania: zapalenie pluc pozaszpitalne - 1200 przypadków/100 000 mieszkańców rocznie, zapalenie płuc szpitalne - 800 przypadków/100 000 przyjęć do szpitala rocznie, zapalenia płuc pozaszpitalne - 120 przypadków/100 000 mieszkańców, zapalenie płuc szpitalne - 80 przypadków/100 000 przyjęć do szpitala, przyjęto, iż zapalenie płuc trwa nie więcej niż 10 dni i zachorowania pojawiają się równomiernie pośrodku całego roku; na tej podstawie oszacowano dane przedstawione ponad. Płeć: dolegliwość występuje częściej u mężczyzn. Symptomy: kluczowe symptomy podmiotowe i przedmiotowe: kaszel, gorączka, ból w klatce piersiowej, nagle pojawiające się dreszcze, ciemna, gęsta albo krwista (rdzawa) plwocina; inne: wzdęcie, ból brzucha, jadłowstręt, niepokój, szmer oskrzelowy, stłumienie opukiwania, splątanie, trzeszczenia (rzężenia), sinica, osłabione szmery oddechowe, odwodnienie, majaczenia, obfite poty, zmęczenie, duszność, egofonia ("kozi bek"), zaczerwienienie twarzy, ból głowy, krwioplucie, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, tarcie opłucnowe, zapalenie opłucnej, ból opłucnowy, wyczerpanie nerwowe, niepokój, furczenia, dreszcze, ból w rejonie ramion, przyspieszona akcja serca, przyspieszony oddech, drżenie głosowe, przewodnictwo szeptu. Impulsy RYZYKA: infekcje wirusowe, pobyt w szpitalu, podeszły wiek, alkoholizm, AIDS albo inne stany immunosupresji, palenie tytoniu, niewydolność nerek, dolegliwości układu sercowo-naczyniowego, przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc, cukrzyca, niedożywienie, dolegliwość nowotworowa, znieczulenie ogólne, wentylacja mechaniczna, stany zaburzeń świadomości albo zaburzenia połykania (na przykład drgawki, udar, dolegliwości nerwowomięśniowe i tak dalej). TRYB LECZENIA: pozaszpitalne zapalenie płuc - leczenie ambulatoryjne w lekkich postaciach dolegliwości, leczenie szpitalne w postaciach średnio ciężkich i ciężkich, na przykład z zajęciem przynajmniej dwóch płatów, z hipoksemią, spadkiem ciśnienia tętniczego, współistniejącymi poważnymi schorzeniami, u chorych w wieku podeszłym i u małych dzieci, szpitalne zapalenia płuc - chorzy już hospitalizowani. LECZENIE OGÓLNE: leczenie przeciwbakteryjne zorientowane na w najwyższym stopniu prawdopodobny czynnik chorobotwórczy, u chorych z sinicą, hipoksją, dusznością, zaburzeniami krążenia albo majaczeniami jest wskazana tlenoterapia, wentylacja mechaniczna w niewydolności oddechowej, zabiegi fizykoterapeutyczne w obrębie klatki piersiowej, nawodnienie, odsysanie poprzez nos wydzieliny tchawiczej, w przypadku potrzeby leczenie przeciwbólowe, wyrównywanie niedoborów elektrolitowych, w przypadku podejrzenia gruźlicy - izolacja. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w ostrej fazie dolegliwości leżenie w łóżku i/albo ograniczona aktywność. DIETA: w rozwijającej się niewydolności oddechowej zaprzestanie żywienia doustnego, rekomendowana dieta lekko strawna. ZAPOBIEGANIE: poliwalentna szczepionka pneumokokowa; pneumowaks (zobacz Inne), jeżeli możliwe - należy zmniejszać wpływ czynników ryzyka, unikać bezkrytycznego stosowania antybiotyków w delikatnych infekcjach wirusowych, u osób z grup wysokiego ryzyka coroczne szczepienia przeciw grypie, chorzy unieruchomieni w łóżku i w momencie pooperacyjnym - ćwiczenia oddechowe i pobudzanie kaszlu; zapobieganie aspiracji w okresie karmienia nosową sondą żołądkową. POWIKŁANIA: ropniak opłucnej, ropień płuca, ropne zapalenie osierdzia, zapalenie opłucnej, wysięk opłucnowy, martwica tkanki płucnej, nadkażenie, zespół ostrej niewydolności oddechowej. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: najczęstszy przebieg - ostry; u do chwili obecnej zdrowych osób widoczna poprawa i ustąpienie gorączki pośrodku 1-3 dni, śmiertelność wynosi ok. 5%, negatywne rokowanie - wiek podeszły i małe dzieci, nieujemny rezultat posiewu krwi, niewielka liczba leukocytów, współistniejące dolegliwości, stan immunosupresji