abulia co to znaczy
Abulia co to znaczy. Czym jest postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym.

Czy przydatne?

Definicja Abulia

Co to znaczy Abulia: (gr. aboulia - brak woli) - symptom kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w niemożności podejmowania decyzji i działania. Symptom charakterystyczny dla depresji endogennej, schizofrenii i uszkodzenia płatów czołowych (zespół czołowy).
Czasem zamiast terminu abulia używa się słowa hipobulia - podkreślając tym samym, iż chodzi o obniżenie aktywności, a nie jej całkowity zanik