empiryzm co to znaczy
Empiryzm co to znaczy. Czym jest quot;) – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego.

Czy przydatne?

Definicja Empiryzm

Co to znaczy Empiryzm: (od gr. ἐμπειρία empeiría - "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelakie idee, teorie i tym podobne są w relacji do nich wtórne.
Empiryzm stoi w ostrej sprzeczności z racjonalizmem filozoficznym, który głosi, iż źródłem poznania są właśnie idee, zaś bodźce zmysłowe mają znaczenie drugorzędne.
Pierwszym filozofem, który krytykował takie poznanie był Heraklit -
Niedobrymi świadkami są oczy i uszy ludziom, którzy noszą duszę barbarzyńców.
Współczesna koncepcja empiryzmu została wysunięta poprzez Francisa Bacona a w dalszym ciągu rozwinięta poprzez Johna Locke'a, George'a Berkeleya i Davida Hume'a.
Można wyróżnić empiryzm metodologiczny, który głosi nieistnienie sądów syntetycznych a priori i empiryzm genetyczny, który głosi, iż umysł ludzki jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych (umysł jako tabula rasa - "nie zapisana tablica"), dopiero doświadczenie bezpośrednio albo pośrednio skutkuje zapełnienie tej pustki sądami. Skrajną postacią empiryzmu genetycznego jest sensualizm, który głosi, iż nie ma niczego w umyśle, czego nie było wpierw w zmysłach. Poglądem przeciwstawnym do empiryzmu genetycznego jest natywizm.
Z nurtu "czystego" empiryzmu wykształciło się szereg innych prądów filozoficznych: kantyzm, pozytywizm, pozytywizm logiczny i fenomenologia