wskaźnik periodontologiczny co to znaczy
Leczenie WSKAŹNIK PERIODONTOLOGICZNY POTRZEB LECZNICZYCH definicja. Czym jest nazywane jest także.

Czy przydatne?

Definicja WSKAŹNIK PERIODONTOLOGICZNY POTRZEB LECZNICZYCH

Co oznacza Parametr PERIODONTOLOGICZNY POTRZEB LECZNICZYCH Badanie nazywane jest także: CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs), GRUPOWY Parametr POTRZEB LECZNICZYCH PRZYZĘBIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na określeniu głębokości szczeliny pomiędzy zębem i tkankami przyzębia przy użyciu specjalnego metalowego zgłębnika, na którym wyróżniona jest podziałka. Badanie wykonuje się wokół ustalonych zębów. Uzyskany w rezultacie badania tak zwany parametr periodontologiczny potrzeb leczniczych pozwala ustalić jednolity kod objawów chorobowych u wszystkich ludzi w obrębie tych samych zębów, opierając się na którego określa się sposób postępowania leczniczego i/albo profilaktycznego. Badanie dotyczy wyłącznie zębów stałych. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to ma na celu obiektywizację potrzeb leczniczych i tym samym porównywalność wyników. Ustala się potrzeby w dziedzinie motywacji i dyrektyw utrzymywania higieny j. ustnej, usunięcia złogów nazębnych i nawisających wypełnień i leczenia chirurgicznego. Opierając się na wyników badań określa się 3 kategorie potrzeb leczniczych i dostarcza się informacji na temat częstości i intensywności chorób przyzębia. Umożliwia to określenie postępowania profilaktycznego w zapobieganiu powstawania chorób przyzębia i umożliwia określenie postępowania profilaktyczno-leczniczego. W zależności od wyników pacjent jest instruowany o prawidłowej higienie j. ustnej albo higienie i leczeniu kompleksowym. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Badanie profilaktyczne. Zapalenie dziąseł. Zapalenie przyzębia. BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie może być poprzedzone badaniem tak zwany wyznaczników periodontopatii (parametr dziąsłowy,, parametr Rusella, parametr krwawienia z kieszonki dziąsłowej), opierając się na których znaczy się częstość i nasilenie chorób przyzębia. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. OPIS BADANIA Pacjent siedzi na fotelu dentystycznym. Badanie wykonuje się szczególnym, kalibrowanym zgłębnikiem z czarnym polem wskazującym głębokość od 3,5 do 5,5 mm i kulistym zakończeniem o średnicy 0,5 mm (Ryc.12-3). Badanie to z reguły jest bezbolesne. W razie dużego zaawansowania dolegliwości przyzębia, może powodować nieduże choroby bólowe. Badając dzieci i młodzież do 19 roku życia bada się przyzębie wokół następujących zębów: pierwszych górnych i dolnych i szóstych (a więc pierwszych trzonowców) górnych i dolnych. W razie braku pierwszych zębów trzonowych bada się drugie zęby trzonowe. U osób dorosłych bada się wszystkie zęby. Ryc.12-3 Stopnie zaawansowania parodontapiimierzonyne szczególnym zgłębnikiem kalibrowanym. Parametr CPITN: 0/1-poprawna głębokość kieszonki dziąsłowej (ok. 3 mm), 2-patologiczna kieszonka dziąsłowa (poniżej 3 mm), 3-patologiczna kieszonka dziąsłowa i kostna (ponizej 5 mm; dochodzi do zanikania wyrostka zębodołowego), 4-głęboka patologiczna kieszonka dziąsłowa i kostna (zanik wyrostka zębodołowego), świadczy o znacznym zaawansowaniu parodontapii Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Badanie trwa kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Dolegliwości gardła i krtani. Obecnie przyjmowane leki. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych