nerwowego układu co to znaczy
Leczenie ULTRASONOGRAFIA UKŁADU NERWOWEGO definicja. Czym jest także: DOPPLER NACZYŃ MÓZGU CZEMU.

Czy przydatne?

Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU NERWOWEGO

Co oznacza ULTRASONOGRAFIA UKŁADU NERWOWEGO Badanie nazywane jest także: DOPPLER NACZYŃ MÓZGU CZEMU SŁUŻY BADANIE? Spora ekipa chorób ośrodkowego układu nerwowego związana jest z zaburzeniami ukrwienia mózgu. Dzięki dopplerowskiej metodzie ultrasonografii możliwa jest ocena stanu ukrwienia mózgu. Badając na szyi kluczowe pnie naczyniowe mózgu - tętnice szyjne wewnętrzne i tętnice kręgowe - można ocenić ich drożność, stopień zwężenia i powiązane z tym zaburzenia przepływu krwi do mózgowia. Porównanie przepływu krwi poprzez nie wszystkie rozgałęzienia prawej i lewej tętnicy mózgu zewnętrznej - tętnicę skroniową, tętnice nad- i podoczodołowe - pozwala ocenić stan krążenia obocznego do mózgu w sytuacjach zamknięcia głównych naczyń mózgowia. Aktualnie szczególnymi sondami ultrasonograficznymi można uzyskać obrazy przepływu krwi poprzez naczynia wewnątrzczaszkowe (z z angielskiego: transcranial doppler; TCD) i także tą sposobem ocenić ewentualne zaburzenia ukrwienia mózgowia. Pozostałe wiadomości o badaniu ultrasonograficznym zostały opisane w rozdziale: "Badania obrazowe wielonarządowe"