trawienia układu co to znaczy
Leczenie ULTRASONOGRAFIA UKŁADU TRAWIENIA definicja. Czym jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa.

Czy przydatne?

Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU TRAWIENIA

Co oznacza ULTRASONOGRAFIA UKŁADU TRAWIENIA Badanie nazywane jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa zwyczajowa: USG brzucha CZEMU SŁUŻY BADANIE? Pośród nowoczesnych metod diagnostyki chorób układu trawienia badanie ultrasonograficzne nie jest użytkowane w codziennej praktyce, z kolei w okresie obserwacji innych narządów jamy brzusznej tą sposobem udaje się w nie wszystkich sytuacjach dostrzec w obrębie układu trawienia zmiany sugerujące patologię, przeważnie nieregularność grubości ścian. W wielu sytuacjach może to być pierwsza wiadomość o rozwijającym się nacieku nowotworowym układu trawienia, nie dającym jeszcze objawów klinicznych. Wykrycie tą sposobem patologii układu trawienia jest bezwzględnym wskazaniem do dalszej diagnostyki sposobami specyficznymi - endoskopowymi i rentgenowskimi. Badanie ultrasonograficzne okazuje się bardzo pomocne w ocenie głębokości wykrytego innymi sposobami nacieku nowotworowego układu trawienia i ocenie narządów sąsiednich. U dzieci przerostowe zwężenie odźwiernika jest idealnie widoczne w badaniu ultrasonograficznym i dlatego także w tej chorobie sposób ta znajduje coraz większe wykorzystanie. Badanie ultrasonograficzne, jako nieinwazyjna sposób diagnostyczna, jest regularnie realizowane u chorych z powikłaniami pooperacyjnymi chirurgii jamy brzusznej. U tych chorych udaje się niekiedy wykryć rodzaj powikłania pooperacyjnego. Pozostałe wiadomości o badaniu ultrasonograficzym zostały opisane w rozdziale "Badania obrazowe wielonarządowe"