Gorączka reumatyczna co to znaczy
Leczenie Gorączka reumatyczna definicja. Czym jest jest chorobą zapalną, najprawdopodobniej o.

Czy przydatne?

Definicja Gorączka reumatyczna

Co to jest Gorączka reumatyczna: Dolegliwość Gorączka reumatyczna OPIS: gorączka reumatyczna jest chorobą zapalną, najprawdopodobniej o podłożu autoimmunologicznym; obejmuje sporo narządów: serce, stawy, skórę i ośrodkowy układ nerwowy; poprzednie zakażenie górnych dróg oddechowych poprzez paciorkowca. Gorączka reumatyczna może doprowadzić do uszkodzenia zastawek serca, a również ostrej niewydolności serca, gdy nie zastosuje się profilaktycznej antybiotykoterapii, wówczas nawroty dolegliwości są częste; w ostatnich latach pojawiło się sporo doniesień o nawrotach dolegliwości u osób dorosłych i u dzieci. Wiek: przeważnie u dzieci od 5 do 15 roku życia; nawroty obserwuje się również w wieku dorosłym. Płeć: jednakowo regularnie u obu płci. Symptomy: zmiany stawowe obejmują bóle i zapalenie stawów (75%), zajęte są średniej wielkości stawy, na przykład skokowe, kolanowe, nadgarstkowe, charakterystyczne są wędrujące choroby stawowe, symptomy stawowe ustępują pośrodku 3-4 tyg. bez pozostawienia zniekształceń, delikatne albo ciężkie zapalenie serca z towarzyszącym szmerem (65%), zmiany w sercu obejmują: zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego i/albo niewydolność zastawek; pojawiają się pośrodku 2 tyg. i trwają od 6 tyg. do 6 miesięcy, uszkodzenie zastawki może być nieodwracalne, u < 5% rumień obrączkowy (charakterystyczna zmiana skórna), bezbolesne guzki podskórne, znaczący obrzęk nakładający się na wyniosłości kostne, pląsawica jest częstym, późnym symptomem dolegliwości, może jednak być stwierdzona od samego początku; symptom ten występuje u 10-15% chorych, a zastosowane leczenie nie skraca czasu jej trwania, gorączka 38,3-40,0°C, częstym symptomem jest również ból brzucha (mogą to być mocne choroby bólowe), krwawienia z nosa (ważny symptom stwierdzany w wywiadzie, ale rzadko obserwowany w ostrym rzucie gorączki reumatycznej), tiki w obrębie twarzy, grymasy twarzy. Impulsy RYZYKA: przebywanie w miejscach przeludnionych, jest to w szkole, w miejscu pracy, skłonność do częstych zakażeń górnych dróg oddechowych. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny, we wstępnym okresie dolegliwości jest wskazane przyjęcie do szpitala celem określenia ostatecznego rozpoznania i uzyskania stabilizacji ogólnego stanu chorego. LECZENIE OGÓLNE: chory z zapaleniem stawów - podanie leków zmniejszających choroby bólowe, chory z zapaleniem serca - pomniejszenie stanu zapalnego, chory z zaburzeniami rytmu - podanie odpowiednich leków. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: we wstępnym okresie dolegliwości ograniczona do leżenia w łóżku, ze stopniowym zwiększaniem wysiłku zależnym od tolerancji, u osób z zapaleniem serca wysiłek należy dawkować ze specjalną ostrożnością. DIETA: u osób z zapaleniem serca często spożywane posiłki, z ograniczoną ilością soli. ZAPOBIEGANIE: chorego należy poddać leczeniu profilaktycznemu penicyliną od dzieciństwa aż do wieku dorosłego; zaleca się podawanie co miesiąc domięśniowo penicyliny benzylowej, dorośli po przebyciu ostrego rzutu gorączki reumatycznej powinni być leczeni przynajmniej poprzez 5 lat; z kolei chorzy ze zmianami w zastawkach serca powinni być leczeni poprzez czas zależny od dalszych objawów; innym metodą postępowania profilaktycznego jest doustne podawanie penicyliny, gdy doszło do uszkodzenia zastawek serca w przebiegu gorączki reumatycznej, chorym, u których planuje się usuwanie zębów albo inne drobne zabiegi chirurgiczne, należy podać profilaktycznie antybiotyki w celu zapobieżenia bakteryjnym zapaleniom wsierdzia. POWIKŁANIA: następne rzuty gorączki reumatycznej wtórne w relacji do ponownego zakażenia paciorkowcowego, zapalenie serca, zwężenie lewego ujścia żylnego, zastoinowa niewydolność krążenia. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: zależy od zmian w sercu i ich nasilenia w okresie rzutu gorączki reumatycznej