Kamica dróg żółciowych co to znaczy
Leczenie Kamica dróg żółciowych definicja. Czym jest przewodzie żółciowym wspólnym kamieni, raczej.

Czy przydatne?

Definicja Kamica dróg żółciowych

Co to jest Kamica dróg żółciowych: Dolegliwość Kamica dróg żółciowych OPIS: obecność w przewodzie żółciowym wspólnym kamieni, raczej cholesterolowych, które przedostały się tam z pęcherzyka żółciowego; kamienie barwnikowe, zbudowane z bilirubinianu wapnia, mogą się tworzyć pierwotnie w przewodach żółciowych. Częstość występowania:10-15% pacjentów, u których w trakcie wycięcia pęcherzyka żółciowego stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego. Wiek: częstość występowania wzrasta z wiekiem. Płeć: występuje częściej u kobiet. Symptomy: może przebiegać bezobjawowo, kolka żółciowa, niedrożność przewodu żółciowego wspólnego, zapalenie dróg żółciowych, zapalenie trzustki, ból taki sam jak w kamicy pęcherzyka żółciowego, ból w nadbrzuszu, tkliwość uciskowa jamy brzusznej, ból nie ustępuje po zażyciu leków zobojętniających treść żołądkową, brak łaknienia, wymioty, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca, tkliwość uciskowa w prawym górnym kwadracie brzucha, macalny zwiększony pęcherzyk żółciowy. Powody: powiększona liczba cholesterolu wydzielanego z żółcią, przewlekła hemoliza, pasożyty dróg żółciowych, zwężenie dróg żółciowych. Impulsy RYZYKA: kamica pęcherzyka żółciowego, otyłość, marskość wątroby, przewlekłe dolegliwości hemolityczne, przebyte wycięcie pęcherzyka żółciowego. POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: u pacjentów w podeszłym wieku usunięciem kamieni techniką endoskopowa może oddalić albo wyeliminować potrzebę leczenia operacyjnego, AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: zależnie od wydolności fizycznej pacjenta. DIETA: zależnie od wydolności fizycznej pacjenta