Macica - nowotwór złośliwy co to znaczy
Leczenie Macica - nowotwór złośliwy trzonu definicja. Czym jest endometrium, nowotwór złośliwy.

Czy przydatne?

Definicja Macica - nowotwór złośliwy trzonu

Co to jest Macica - nowotwór złośliwy trzonu: Dolegliwość Macica - nowotwór złośliwy trzonu OPIS: rak endometrium, nowotwór złośliwy, rozmiar guza: mała, średnia, spora; typ histologiczny: rak gruczołowy, rak płaskonabłonko-wy (złośliwy z przedmiotów płaskonabłonkowych), jasnokomórkowy, gruczotowo-brodawkowaty; mięsaki. Częstość występowania:w stanach zjednoczonych ameryki najczęstszy jest nowotwór złośliwy - 35 000 nowych przypadków rocznie; [w Polsce w 1992 r. zachorowalność na raka trzonu wynosiła 5,9/100 000 kobiet]. Wiek: rak endometrium występuje u kobiet w momencie pomenopauzalnym pomiędzy 50 a 60 rokiem życia, może występować i u młodszych kobiet w wieku ok. 30 albo 40 lat, jeżeli chorują na zespół wielotorbielowatych jajników albo mają przewlekły brak owulacji, mięsaki - występują między 40 a 60 rokiem życia. Płeć: kobiety. Symptomy: rak endometrium, bardzo częstym symptomem są krwawienia pomenopauzalne; każde plamienie w tym okresie wymaga wyjaśnienia, czasami, gdy pacjentka wydali część tkanki nowotworowej, łatwiej ustalić rozpoznanie, mięsak, guz mezodermalny mieszany z przewodów Mullera - krwawienie i wydalanie tkanki nowotworowej, mięsak gładkokomórkowy - przypuszczalnie rozwija się z istniejącego w macicy mięśniaka, wyłyżeczkowanie jamy macicy rzadko pozwala ustalić rozpoznanie. Powody: rak endometrium - zależny od estrogenów; sprzyja jego wystąpieniu: zespół wielotorbielowatych jajników, otyłość, przewlekły brak owulacji, hormonalna leczenie zastępcza (zastępcze podawanie estrogenów bez progesteronu skutkuje 70-krotny przyrost ryzyka; kiedy podaje się progesteron, ryzyko nigdy nie spada do zera, lecz ogólnie minimalizuje się w całej populacji), etiologia nieznana. Impulsy RYZYKA: inicjalna miesiączka, późna menopauza, brak potomstwa, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca regularnie są skojarzone z otyłością o niejasnej etiologii. PATOLOGIA: stopień l: A - zmiana ograniczona do endometrium, B - naciekanie dotyczy mniej niż 50% mięśniówki, C - naciekanie dotyczy przeszło 50% mięśniówki; stopień II: A - inwazja błony śluzowej szyjki macicy (mikroskopowa), B - naciekanie zrębu szyjki (mikroskopowe); stopień III: A - komórki nowotworowe są znajdowane w wymazie cytologicznym pobieranym z otrzewnej (wskutek zajęcia przydatków), B - przerzuty do pochwy, C - przerzuty do miednicy (zajęcie węzłów chłonnych przyaortalnych); stopień IV: A - naciekanie błony śluzowej pęcherza moczowego i odbytnicy, B - odległe przerzuty (zajęte węzły chłonne pachwinowe); w każdym ze stopni zaawansowania występują podgrupy, w zależności od stopnia zróżnicowania: G1 - dobrze zróżnicowany, G2 - średnio zróżnicowany, G3 - słabo zróżnicowany. TRYB LECZENIA: leczenie szpitalne, chirurgiczne. LECZENIE OGÓLNE: radioterapia ma wykorzystanie w zapobieganiu nawrotom raka w kikucie pochwy, w przypadku przerzutów odległych w 30% przypadków ma wykorzystanie hormonoterapia oparta na progestagenach. PSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: postępowanie chirugiczne ma na celu kontrolę jamy brzusznej wspólnie z wycięciem całkowitym macicy, obustronnym wycięciem przydatków, pobraniem do badania węzłów przyaortalnych i wymazem cytologicznym z otrzewnej, u pacjentek wysokiego ryzyka, w stopniu l B albo wyższym - ma wykorzystanie leczenie chirurgiczne z następową radioterapią; dotyczy to również pacjentek z rakiem nisko zróżnicowanym bezwzględnie na stopień; w takiej sytuacji brak wspomagającej terapii, którą można aby wykorzystać poza postępowaniem chirurgicznym i radioterapią. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 6 tygodni po operacji pacjentki są zwykle leczone ambulatoryjnie i uzyskują pełną aktywność życiową. DIETA: bez ograniczeń - niezależnie od okresu stosowania radioterapii. ZAPOBIEGANIE: u młodych kobiet z otyłością albo brakiem owulacji prewencja raka trzonu macicy bazuje na podawaniu progesteronu w sposób cykliczny w celu zapobieżenia nadmiarowi estrogenów albo na stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, w przypadku stosowania estrogennej terapii zastępczej pacjentka powinna zawsze nosić wkładkę gestagenną do czasu poddania się zabiegowi wycięcia macicy. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: przeżycia pięcioletnie są fundamentem do oceny przebiegu dolegliwości i rokowania w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego i zróżnicowania histologicznego