Neuralgia nerwu trójdzielnego co to znaczy
Leczenie Neuralgia nerwu trójdzielnego definicja. Czym jest funkcji jądra czuciowego nerwu.

Czy przydatne?

Definicja Neuralgia nerwu trójdzielnego

Co to jest Neuralgia nerwu trójdzielnego: Dolegliwość Neuralgia nerwu trójdzielnego OPIS: zaburzenie funkcji jądra czuciowego nerwu trójdzielnego (V nerwu czaszkowego), objawiające się napadami intensywnego, przeszywającego bólu w obrębie unerwienia jednego albo kilku odgałęzień tego nerwu; ból regularnie jest wyzwalany poprzez stymulację ściśle ustalonych stref danej połowy twarzy, zwykle okolicy ust i nosa, rzadziej wnętrza j. ustnej. Wiek: po 50 roku życia, przeważnie po 60 roku życia. Płeć: częściej u mężczyzn (1,6:1). Symptomy: symptomy jednostronne (u < 4% obustronne), występują raczej w dzień, częściej dotyczą prawej połowy twarzy, normalnie w dziedzinie unerwienia 2. i (albo) 3. odgałęzienia nerwu trójdzielnego, napadowy ból twarzy, rozdzierający ból policzka, warg, dziąseł, ból wyzwalany poprzez dotyk albo podrażnienie, po kilkunastosekundowym napadzie bólu następuje krótka przerwa, grymas twarzy, zaczerwienienie skóry, wzmożone barwienie i wydzielanie śliny. Powody: przeważnie ucisk nerwu trójdzielnego poprzez tętnice i żyły tylnej jamy czaszki. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny. LECZENIE OGÓLNE: akupunktura regularnie jest leczeniem z wyboru, rezultaty leczenia dobre dobór odpowiedniego leku, a w przypadku nieskutecznego albo źle tolerowanego poprzez chorego leczenia farmakologicznego - zabiegi inwazyjne, unikanie stymulacji (poprzez wysoką albo niską temperaturę, przeciąg) stref spustowych (w obrębie warg, dziąseł, policzków). POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: mikrochirurgiczne odbarczenie nerwu trójdzielnego w miejscu jego wejścia do (albo wyjścia z) pnia mózgu - u 73% przynosi ulgę, blokada albo przecięcie nerwu. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: bez ograniczeń. ZAPOBIEGANIE: po 4-6 tygodniach stosowania leku wskazane pomniejszenie dawki i ocena ewentualnej remisji; w przypadku nawrotu choroby należy wrócić do poprzedniej dawki; po kilkunastu miesiącach ponowna próba pomniejszenia dawki i ocena dalszych wskazań do leczenia