wzmocnienie co to znaczy
Wzmocnienie co to znaczy. Czym jest reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później.

Czy przydatne?

Definicja Wzmocnienie

Co to znaczy Wzmocnienie: w behawioryzmie zmiana częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom. Dzieli się ono na wzmocnienie pozytywne i niekorzystne.
- Wzmocnienie niekorzystne
-- generalizację hamowania
-- zaburzenia emocjonalne
-- unikanie źródła kary
-Wzmocnienie pozytywne
Jak wykazały badania nad wpływem temperamentalnych czynników na mechanizm warunkowania, skuteczność wzmocnień albo kar jest uzależniona od właściwości tempermentu danej jednostki. Jednostki o wysokim rezultacie introwertyzmu (na przykład PEN Eysencka, NEO-FFI) warunkowane są szybciej przez podawanie kar. Natomiast jednostki o wysokiej skali ekstrawertyzmu warunkuje się szybciej przy użyciu wzmocnień.
Dzięki eksperymentalnej analizie zachowania wiemy, że wzmocnienia (i kary) można podawać na różne metody tak zwany rozkład wzmocnień. Poszczególne rozkłady różnią się pomiędzy sobą różnymi wyznacznikami